Kira Name Bar Ring
Kira Roman Numeral Bar Ring
Kira Date Bar Ring
Nella 14K Nameplate Ring
Claire Signet Ring
Maren Thin Ring
Maren Extra Thin Ring
Maren Classic Ring
Holly Pearl Ring
Aria Statement Fine Ring
Aria Date Fine Ring
Aria Roman Numeral Fine Ring
Aria Coordinate Fine Ring
Aria Name Fine Ring
Aria Fine Ring
Aria Thin Fine Ring
Aria Extra Thin Fine Ring

shop our instagram @BrookAndYork